Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II” w Świdniku

Naszym celem jest udzielanie wsparcia i pomocy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych. Ośrodek przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.